/ REKRUTTERING
Opplæring og rekruttering
Normeka er lærebedrift innen Sveisefag, Platefag og CNC-maskinfag, og vi søker å ha lærlinger kontinuerlig i hvert av disse fagene.

Lærlinger som starter sin utdanning ved Normeka inkluderes i Normeka-familien, og det utpekes alltid en fadder som har fagbrev i det respektive fag, og som følger lærlingen fra starten av en lærekontrakt til avlagt fagprøve. Dette gir hver enkelt lærling en god trygghet for en riktig oppfølging under læretiden.

I alle fagene har vi robotiserte prosesser, som gir lærlingene kompetanse ut over det som er krav i kompetansemålene satt i lærefagene.
Er lærlingen den rette for bedriften, så er målet og mulighetene til stede for en fast arbeidskontrakt etter godkjent fagprøve.