/ OM OSS
NORMEKA

Vi er et moderne mekanisk produksjonsselskap som spesialiserer seg på aluminiumsprodukter. Helt fra starten i 1980 har vi vokst med industrien, vært innovative, fornyet oss og tatt stadig større andeler i nye markeder. Normeka har gått fra å være en nisjebedrift, forankret i Rømskog, til å bli en effektiv og profesjonell hjørnesteinsbedrift med kompetanse til å levere et bredt spekter av produkter over hele verden.

Normekas grunnmur består av våre erfarne og lojale ansatte.
Gjennom flere år har Normeka investert i automatiserte prosesser og med dette har våre dyktige medarbeidere tatt stadig større utfordringer for å løse smart og effektiv produksjon.

Vår egen merkevare, AmpliForm er en velkjent produktserie langt utover Norges grenser og er under stadig utvikling for nye bruksområder. Med fokus på miljø utvikler og produserer vi produkter med høy kvalitet og holdbarhet.

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen mekanisk produksjon og med et bredt faglig miljø tilbyr vi fleksible og skreddersydde løsninger for våre kunder.

Historien

Vår historie strekker seg helt tilbake til 1980 når Norsk Marconi bestemte seg for å etablere produksjonsfasiliteter i Rømskog. Målet var å produsere Instrument Landing System (ILS) antenner og relatert utstyr. I 1987 overtok Normarc AS eierskapet over produksjonslinjen for ILS. I 1988 ble Normeka AS opprettet for å fortsette produksjonen av ILS-utstyr.

Indra Navias NORMARC ILS har siden midten av 80-tallet vokst seg til å bli en av verdens største leverandører av ILS-systemer. Fortsatt leverer Normeka AS store mengder ILS-utstyr til Indra Navia, men med årene har vi også utvidet med både kompetanse og utstyr for å styrke vårt arbeidsområde innen mekanisk produksjon og aluminiumsprodukter.

Kvalitet / sertifiseringer

Som en del av en industri hvor sikkerhet er høyeste prioritet, tar vi kvalitet og nøyaktighet på alvor. Vi jobber stadig med å utvikle våre metoder og rutiner for å effektivisere produksjonen og tilfredsstille våre kunders behov for kvalitet og leveringssikkerhet.

Normeka er sertifisert ihht.:

  • NS-ISO 9001:2015
  • EN 1090-1:2009+A1:2011
  • ISO 3834-3:2005
  • ISPM 15-Emballasje
  • STARTBANK

Klikk HER for dokumenter.

MILJØ

Normeka tar miljø på alvor og har til enhver tid fokus på miljørettede tiltak og følger aktuelle krav til avfallshåndtering. Aluminiumsproduksjon innbærer en hel del restmateriale, så det er viktig at alt restmetall sendes til resirkulering. Fordelen med aluminium er at det kan resirkuleres i det uendelige.

Å resirkulere aluminium krever kun 5% energi sammenlignet med å utvinne aluminium fra bauksitt. Det betyr at energimengden som kreves for å lage en kilo helt ny aluminium, kan brukes til å lage 20 kg resirkulert aluminium. Aluminium kalles derfor gjerne, Det grønne metallet.