/ LUFTFART
OVER 40 ÅR I FLYINDUSTRIEN
Normeka har i over 40 år levert kvalitetsprodukter til tekniske løsninger innenfor flyindustrien. Her har vi som underleverandør til Indra Navia, en verdensledende aktør innenfor flynavigasjon, instrument og landingssystemer, bygd opp kompetanse og presisjon til å levere høyeste kvalitet til riktig tid og pris verden over.

Mange av disse systemene står meget værutsatt til og det forventes lang levetid da disse systemene er svært kostbare å erstatte. Dette er også sikkerhetskritisk utstyr og man kan ikke tolerere avvik grunnet feil i mekaniske strukturer. Dette har Normeka lang og god erfaring med, og det er denne kompetansen og kvalitetskontrollen vi tar med oss videre til andre prosjekter.

Les mer om vår samarbeidspartner, Indra.

AMPLISAFE
Våre master blir benyttet til landingssystemer, landingslys, meteorologisk utstyr, vindpølser og andre installasjoner som krever en form for påkjøringsvennlighet. Det betyr at mastene vil knekke eller kollapse om et fly skulle kollidere med det.

Våre master oppfyller krav til installasjon på flyplasser, og leveres ihht.:

ICAO Doc. 9157 AN/901.
Aerodrome Design Manual Part 6 Frangibility.

Mastene vi produserer til luftfarten kommer fra vårt AmpliSafe-system.

Tusenvis av flyplasser verden over benytter seg av master fra Normeka og Rømskog. Det er vi stolte av!

Sigurd Nilsen

Daglig leder, Normeka AS