/ REFERANSER

VANNBEHANDLING

Kunde: HIAS IKS, Ottestad

Det nye vannbehandlingsanlegget på Ottestad skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning.

Normeka har sammen med vår samarbeidspartner, Enwa PMI, levert gangbaner, trapper og rekkverk til vannbehandlingsanlegget. Alt ble montert av oss, og vi leverte i områdene slamlager, pumperom, kloranlegg og rentvannsbassenger. Høyt fokus på god holdbarhet og HMS passer godt for vår AmpliForm-serie, og vi setter stor pris på at våre produkter ble valgt.

AKERSHUS ENERGI

Kunde: Glomma Kraftproduksjon

Gangbanen under Bingsfoss bru ble bygget for bedring av sikkerhet for Akershus Energi sitt personell.
Totalt leverte vi 130m med gangbaner basert på vår AmpliForm-serie og rekkverk. Gangbanene sikrer krav til HMS ved vedlikehold og arbeid på flomsluser under brua, samtidig som at biltrafikken over brua ikke må stenges ved arbeid.

Monteringen ble gjennomført med et avansert liftsystem som muliggjorde arbeid over vannet.

GRIEG SEAFOOD
Kunde: Grieg Seafood
Grieg Seafood sitt oppdrettsanlegg på Bokn ble utstyrt med gangbaner og trapper basert på vår AmpliForm-serie. Tankene som fisken svømmer i, er flere meter høye og det er derfor nødvendig med et gangbanesystem i høyden rundt tankene.

Våre gangbaner og trapper tilfredsstiller de strenge HMS-kravene og sikrer de ansatte i arbeid og ferdsel på anlegget.
Samtlige deler ble produsert hos oss i Rømskog, samt transportert og montert i de ulike hallene.

SCANDIC HAMAR
Kunde: Gunnar Jensen AS
Fasadeelementer produsert og levert for montasje på Scandic Hamar, Hovedentreprise lå på OMF som hadde totalansvar på bygget.

Prefabrikkerte overflatebehandlede sortelokserte elementer ble produsert i eget hus for deretter å sammenstille elementene effektivt på plass grunnet størrelsen. Transport av ferdige elementer var en umulighet.

RUTER BUSSOPPSTILLING
Kunde: Haga & Berg Entreprenør
Bussoppstillingsplass for 100 busser i Leiraveien, Lillestrøm. Det skulle monteres strømuttak til hver buss. Vi brukte gittermaster som ble satt opp på støpte kumringer, både vertikalt og horisontalt.
Fordelene med å sette alt oppe på bakken er å slippe graving, unngå kabelpåvisning og konflikt med rør til vann/kloakk.

Aluminiumsmaster er lette, derfor enkel montering. Enkelt å fjerne mastene etter endt bruk, alt kan gjenvinnes.

FOSS
Kunde: Foss AS
I flere tiår har Foss samarbeidet med Normeka på aluminumsbaserte produkter. Vi jobber tett med Foss både i produktutviklingsfasen og i produksjonsfasen.

Vi lager alle skap og installasjoner fra A til Å. Helt fra plate til ferdige monterte og klargjorte kabinetter. Kabinettene skal ha lang levetid og klare seg godt i krevende miljøer, så god kvalitet og overflatebehandling er viktig.

AKER BRYGGE
Kunde: AF Byggfornyelse
Vi fikk gleden av å innrede Stranden 1 på Aker brygge med formtilpassede aluminiumsplater. Hver enkelt plate ble produsert ut ifra arkitektenes anvisninger.

Utfordringen var at ikke en eneste skrue skulle synes. Heldigvis har vi dyktige konstruktører som løste denne oppgaven med glans og resultatet ble utstansede plater i et stilrent uttrykk. Til slutt ble platene eloksert i ulike fargenyanser for å gi hver plate sitt preg.
Normeka stod også for transport og montering.