Maskinering

Hvert år produserer vi en rekke ulike produkter som krever ulike former for produksjonsprosesser. Totalt bearbeider vi mellom 300-400 tonn aluminium. Alt fra enkle kabinett til komplekse og plasskrevende installasjoner. I plateavdelingen produserer vi bl.a. produkter til fiberbransjen, kabelkanaler, kabinetter og skap. Vi har egen automatisert stansemaskin som gir oss stor fleksibilitet opp mot kundens ønsker og krav.

I maskinavdelingen fremstilles komponenter i aluminium med CNC-styrte maskiner. Alt fra plate til stangmaterialer, spesialprofiler og braketter. Sveiseavdelingen har både manuell sveising i TIG og MIG, samt robotsveising i aluminium. Vår maskinpark og kompetanse innen plate og konstruksjonsarbeid gjør oss rustet til å ta de fleste oppgaver på strak arm.

AUTOMATISERTE PROSESSER

Vi har over lengre tid investert i robotteknologi som gjør oss konkurransedyktig, selv på serieproduksjoner. Hos oss har vi sterkt fokus på samspillet mellom menneske, maskin og robot. Utvikling av denne kompetansen hos våre medarbeidere har vært helt sentralt i å lykkes med dette. Våre roboter kan hente og levere emner i fres, dreibenk, knekkemaskin, stansemaskin, samt vår spesialproduksjon i AmpliForm. Dette gjør at produksjonen kan gå 24/7.

Vår sveiserobot med roterende manipulator setter raskt sammen store komplekse konstruksjoner. Denne maskinen gir oss forutsigbar kvalitet og effektivitet, hver gang. Men ikke alt kan løses med maskiner og roboter. Våre medarbeidere besitter også høy kompetanse på manuelt plate og sveisearbeid. Dette kommer til god nytte mindre og mer kompliserte produktserier.

FRES

Vår helautomatiserte fres kan jobbe kontinuerlig med store produktserier, selv etter at lyset er slukket for dagen.

KNEKKE

Vår helautomatiserte plateknekke produserer raskt og presist store produktserier.

SVEISE

Vår sveiserobot sveiser effektivt og presist større serier og konstruksjoner.

STANSE

Platedetaljer stanses kostnadseffektivt ut i våre maskiner.

DREIE

Våre dreiebenker er utstyrt med robotarmer for effektiv håndtering.  

FOM-borr/fresesenter

CNC-styrt lang-maskin for enklere fresing/boring av profiler med lengde opp til 7,2 meter. Fresespindel kan rotere 180 grader, noe som forenkler og sikrer bearbeiding av bl.a. runde rør.